التسويق الرقمي

Dijital Dönüşüm ve Sağlık Sektörü

Son birkaç yılda sağlık hizmetleri, daha iyi müşteri deneyimi sunma arayışında diğer sektörlere katıldı. Bu, sağlık endüstrisinde köklü bir değişiklik yarattı ve şimdi hacimden hasta bakımına geçtiler. Bulut, veri ve mobil teknolojideki gelişmeler, sağlık endüstrisini bozmuştur.

Bozukluk, sigorta şirketleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının, sağlık sistemi odaklı bir modelden müşteri odaklı bir modele geçmesini zorunlu kılmıştır. Modern müşterinin davranışsal ihtiyaçları da değişti ve şimdi hem kontrol hem de seçim talep ediyorlar.

Dijital dönüşüm sağlık hizmetlerinde devrim yaratıyor. Müşteri deneyimlerini devreye sokmak ve yeniden tanımlamak için veri, iletişim ve teknolojiyi birleştirmeye ve uygulamaya yardımcı oldu. Çoğu insan dijital dönüşümün işlerin, süreçlerin ve teknolojinin otomasyonuyla ilgili olduğu konusunda yanlış bir kanıya sahiptir, ancak bundan çok daha büyüktür.

Dijital dönüşüm, tüm iş süreçlerinizi yeniden gözden geçirmenizi gerektirir. Her şey müşterinin ihtiyaçlarını işin merkezine koyarak veri ve dijital teknolojiyi kullanmaktır. Eğer dönüşümde başarılı olmak istiyorsanız, şirketin tüm ekosistemine bakmalı ve müşteriye daha fazla değer katmanın yollarını belirlemelisiniz.

Klinik ve Operasyonel Etkinliği Optimize Edin

Dijital teknoloji sağlık hizmetlerinin kalitesini ve sonucunu iyileştirmeye yardımcı olmuştur. Tüketiciler artık bilgiye erişebilmelerini ve analiz edebildiklerini, böylece bilinçli seçimler yapabilmelerini sağlıyor. Hizmet kalitesini ve hizmet verimini artırmak için yenilikçi çözümler sunulmaktadır. Yeni teknoloji klinik varyasyonları azaltmaya yardımcı oldu.

Operasyonel Analitikler

Operasyonlar kolaylaştırıldı ve bu maliyetlerin azaltılmasına yardımcı oldu. Klinisyenler ve yöneticiler, bilinçli seçimler yapmak için bilgiyi yapılandırmakta ve yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri analiz edebilmektedir. Yapılandırılmış (elektronik tıbbi kayıtlar) ve yapılandırılmamış (el yazısı vaka notları) veriler içgörüler elde etmek ve eyleme dönüştürülebilen zekayı açığa çıkarmak için bir araya getirilebilir.

Klinik Analitik

Sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sonuçları büyük ölçüde gelişmiştir. güçlü veri modelleri oluşturularak. Sağlık çalışanları profesyonelleri yeni şekillerde işbirliği yapabilir ve paylaşabilir. Sağlık bilgilerinin doğruluğu, eksiksizliği ve tutarlılığı, kötü verilerin neden olduğu problemleri çözerek iyileştirilmiştir.

Tıbbi Veri Depolama

Sağlık sektöründeki yenilikçi ve yeni teknolojiler, öncekinden daha fazla veri üretmektedir. . Dijital teknoloji, sağlık hizmeti sağlayıcılarının verileri depolamasını ve mümkün olan en iyi şekilde kullanmasını sağlamıştır. Veriler, hasta bakımını optimize etmek ve ortaya çıkan sağlık trendlerini tahmin etmek için kullanılabilir.

Teknoloji, hastalarla bir bağlantı sistemi oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Hekimler hastaları hakkında daha fazla bilgi edinebilecek ve bu da müşterilere sağlanan hizmetleri devrim yaratabilir. Sağlık uzmanları raporları daha hızlı araştırabilir ve gezebilir.

Dijital dönüşüm, müşteriyi sağlık sektörünün merkezine koyan sürekli bir süreçtir. İnovasyonu teşvik etmek için teknolojinin ötesine bakmak önemlidir. Sağlık sektörü dijital aksamaya ayak uydurmak istiyorsa, tüketicinin memnun etmek istediği ile meşgul olması gerekir. Müşteriyle bağlantı kurulamaması, endüstrinin zamanın gerisinde çalışmasına neden olabilir.