قاعدة البيانات

Fikri Mülkiyetin En Yaygın Şekilleri Nelerdir?

Fikri mülkiyet (IP), icatlar, bilimsel ve yaratıcı çalışmalar, modeller ve markalar, ticaret ve iş dünyasında kullanılan isimler ve benzerlikler gibi zihnin yeniliklerini ifade eder. Tüm IP, yerel, bölgesel ve ulusal olarak ve uluslararası olarak varolan çeşitli kanunlarla korunmaktadır. Patentler, ticari markalar, telif hakkı, hizmet markaları, ticari sırlar ve daha fazlası için yasalar vardır.

Patent Nedir?

Patent, bir ürün için bir ürün veya bir yöntem olan bir buluş için verilen mutlak bir haktır. genel olarak, bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu veya bir soruna yeni bir özel çözüm önerir. Bir patent elde etmek için, buluşla ilgili metodolojik bilgilerin bir patent başvurusunda halka açıklanması gerekir. Patent alma işlemi karmaşıktır. Patent almakla ilgileniyorsanız, öncelikle bu web sitesini ziyaret etmelisiniz: ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi. Bu süreci ve ilgili yasaları anlamaya başladığınızda bir patent için başvurabilirsiniz. Bununla birlikte, bunun karmaşık bir işlem olduğunu ve patentlerde uzmanlaşmış bir avukat kullanmanın en iyi cadde olacağını unutmayın.

Telif hakkı nedir?

Telif hakkı, yaratıcıların haklarının haklarını göstermek için kullanılan yasal bir terimdir. edebi ve sanatsal eserler. Telif hakkı kapsamında olan eserler kitap, müzik, resim, heykel, film, bilgisayar programı, veri tabanı, إعلان, harita, teknik çizim ve daha fazlasını içerir. Telif hakları başvurusu yapmak için karmaşık bir IP değildir ve çoğu kişi bir formu kolayca doldurup çalışmalarını gönderebilir. Bir telif hakkı için başvurmanız gereken her şeyi öğrenmek, ücretler, ne göndermek vb. Dahil olmak üzere çevrimiçi Telif Hakkı Ofisi'ni ziyaret ettiğinizden emin olun.

Ticari marka nedir?

Ticari marka, ayırt edici bir işarettir. bir şirketin malları veya hizmetleri arasında diğer şirketlerinkilerden. Ticari markalar fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Ticari marka koruması tescil yoluyla, ticari marka ofisi aracılığıyla tescil için bir başvuru tamamlayarak ve gerekli ücretleri ödeyerek elde edilebilir. Web sitesi patentler için de aynıdır.

Servis Markası Nedir?

Servis markası hizmetleri birbirinden ayıran bir markadır. İşletmeler, hizmetlerini bağlamak ve hizmetlerini aynı alandaki diğer hizmetlerden ayırmak için hizmet markalarını kullanır. Hizmet markaları, tüketicileri belirli bir hizmetin kaynağı veya kaynağı hakkında bilgilendirmeye yardımcı olan harflerden, sözcüklerden, sembollerden ve diğer cihazlardan oluşur. Kayıt ABD Patent ve Ticari Marka Bürosunda yapılabilir.

Ticari Sır nedir?

Tekdüzen Ticari Sırlar Yasası ("UTSA"), ticari sırrı şöyle sınıflandırır: formül, desen, derleme dahil bilgi, bağımsız ekonomik değer üreten program, cihaz, yöntem, teknik veya süreç. Bu sırlar elle tutulur ya da yaklaşır ve genellikle vahiyinden veya kullanımından parasal bir değer alabilecek kişiler tarafından bilinmez veya kolayca keşfedilemez; ve gizliliğini korumak için koşullar altında mantıklı olan çabaların odak noktasıdır. Bir ticari sır kullanmanın yasal olmadığı iki temel durum vardır. Eğer bir ticari sır yasadışı yollardan elde edilirse veya bir güven ihlaliyle elde edilirse, dava için yasal bir duruş vardır. Ticari sırlar, özel keşif, tersine mühendislik ve kasıtsız açıklama gibi yasal yollarla elde edilebilir. Ticari sır sahibinin makul koruyucu önlemler alamaması bunun gerçekleşmesine izin verebilir. Ticari sırların kötüye kullanılması, haksız rekabet şekli olarak kabul edilir. Tersine mühendislik, çoğu zaman bilgisayar programlarında olduğu gibi sınırlıdır.

Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel tasarım hakkı, tamamen işlevsel olmayan nesnelerin görsel tasarımını koruyan fikri mülkiyet hakkıdır. Endüstriyel bir tasarım, bir modelin oluşturulması, bir model veya rengin bir kompozisyonunun oluşturulması veya bir model ve rengin estetik değer içeren üç boyutlu formda geçirgenliğinden oluşur. Bir endüstriyel tasarım, bir ürün, endüstriyel ürün veya el sanatını üretmek için kullanılan iki veya üç boyutlu bir prototip olabilir.

Ticaret Giysisi Nedir?

Ticaret elbisesi, genellikle ürünün özelliklerini ifade eden yasal bir sanat terimidir. Bir ürünün veya ambalajının veya ürünün kökenini tüketicilere gösteren bir binanın tasarımının gösterimi.

Adil Kullanım Nedir?

Adil kullanım, kısmi için yapılan telif hakkıyla korunan herhangi bir materyalin kopyalanmasıdır ve telif hakkıyla korunan bir eser hakkında yorumda bulunmak, küçük düşürmek veya lambaya aktarmak gibi bir amaç. Bu tür kullanımlar, telif hakkı sahibinin izni olmadan yapılabilir. Adil kullanım, telif hakkı ihlali iddiasına karşı bir savunmadır.

Yorum ve Eleştiri

Telif hakkı olan bir çalışmayı yorumluyor veya eleştiriyorsanız, bir kitap incelemesini veya geçerli bir incelemeyi yorumluyorsanız veya eleştiriyorsanız, adil kullanım ilkeleri çalışmanın bir kısmını çoğaltmanıza izin verir Amaçlarınızı gerçekleştirmek için

Bunlar, fikri mülkiyet haklarının en yaygın biçimleridir. Yarattığınız bir şeyin bu makalede belirtilen kategorilerden birine girdiğine karar verirseniz, işi veya ürünü kaydetmeyi düşünmelisiniz. Kayıt olduğunuz şeyin, başka birinin daha önce kaydettiği ile aynı olmadığından emin olun.