التسويق الرقمي

Sömürgeciliğin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Sömürgecilik, bir ulusun emrini siyasal olarak ele alma ve ekonomik olarak sömürme eylemini ifade eder. İktidarı olan insanlar aslında sömürgeciler olarak etiketlenirken, yerli halk kolonileri oluşturur. 16. yüzyılda, Avrupa devletleri kendi teknolojik gelişmelerinden yararlandı ve toplumun zayıf bölgelerini sömürgeleştirdi. Asya, Amerika, Avustralya ve Afrika gibi alanlar az gelişmiş ve Avrupa devletleri bunları hammadde ve ucuz emek ile sömürmüşlerdir. Ayrıca, sömürgecilere kendi güçlerini kullanma ve taze pazar segmentlerini açma şansı sağladı. Özellikle sömürge sömürgeciliğinin yanı sıra sömürge sömürgeciliğinde büyük ölçekli göçlerin olduğu sömürgecilik, özellikle sömürgecilik olmak üzere iki tür sömürgecilik vardır – kolonilerde aslında daha az sömürgeci bulunan ancak her şeyin muazzam miktarda ihraç edildiği yerler.

Söylenebileceği gibi, sömürgeciliğin de bir değeri vardır. Onları kısaca konuşalım.

Sömürgeciliğin Olumlu Etkileri

Avrupa ülkeleri sömürgecilikten çok yararlandı. Yine de, koloniler aynı şekilde gelişmiş ülkelerden çok şey öğrendiler. Örneğin, gelişmiş ülkeler gelişmiş bölgeleri ele geçirdiğinde, eğitim tamamen yeni bir ışık izledi. Kontrol, yayın ve aritmetik üzerinde odaklanan 3Rs yöntemi oluşturuldu. Okuryazarlık düzeyleri, milliyetçilik anlamında bir artış görmüştür, zeka da yaratılmıştır. Ek olarak, eğitimin yayılmasıyla kendi toprakları hakkında bir bilinç oluştu. Koloniler yaşadıkları mücevherleri keşfettiler. Ek olarak, sanatın savunma biçimini keşfettiler. Kolonilere, kolonistlerin diğer düşmanlara karşı kendilerini korumaları için yardım ettiler.

Kolonilerin altyapısı da radikal bir değişim geçirdi. Bildirilen subayların lüks yaşamını ve ticaretini kolaylaştırabilmek için koloniler koloniciler tarafından geliştirildi. Bu, sömürgelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve aynı zamanda onların medeni milletlerin araçlarına öğretilmesini sağladı.

Sağlık, önemli bir dönüşüm yaratan bir başka segmentti. Batı halkının müdahalesiyle, Batı yaşam tarzının yanı sıra sağlık hizmetleri de geldi. Bu, yerli halkların sınırlardan ve sıçramalardan daha iyi bir yaşam beklentisine yol açtı. Sanitasyon, bebek ölüm hızının azalmasıyla birlikte iyileşti. İlaçlar ile birlikte Avrupalılar da aralarında alet ve silahların bulunduğu yeni teknolojiler getirdi.

Bunun dışında Hıristiyanlık da yükseldi. Kolonistler Hıristiyanlığın dinine doğru itmek için yepyeni bir pazara sahipti. Sömürgecilik, topluluğun önündeki kolonileri bile vurguladı. Yasak bir dans duygusu kaldırıldı.

Sömürgeciliğin Zarar Görmesi

Sömürgeciliğin başlıca olumsuz etkilerinden sadece biri kölelikti. Hindistan'dan Afrika'ya kadar, millet, ana vatanda olduğu kadar köleleştirilmişti. İşlerini ve ailelerini ücret ödemeden bırakmak için طبعة altındaydılar. Bütün bunlar psikolojik ve fiziksel bağımsızlığı ve sömürgeleştirilmiş yerlerin rahatsızlıklarını yıprattı.

Avrupa milletlerine çekilmenin yanı sıra, kölelik olarak kendi toprakları üzerinde çalışarak sömürgeleştirilmiş insanlar yaratıldı. Avrupalılar sömürgeleştirilmiş bölgelerdeki toprakları ele geçirdiler ve yerli halkları maaşsız olarak onlara odaklanmaya zorladılar.

Yerli halkların gelenekleri ve ülkeleri çiğnenmiş ve tavlanmıştı. Bazen yerli halkın kıyafetleri küçüldü. Hıristiyanlıkla birlikte gitmeye ve aynı zamanda ana ülkenin lehçesinden söz etmeye zorlanmışlardı. Paganizm ve onunla bağlantılı güzellik kayboldu. Onların mallarını satın almak zorunda kaldılar ve onlara sağladıkları yiyecekleri de tüketmişlerdi. Bütün bunlara ek olarak, denizaşırı işgalciler de onlarla birlikte bir dizi yeni hastalık getirdi. Yerlilerin hazırlıksız sistemleri, birçoğunu zamansız ölümlerle sonuçlandıramazdı.

Avrupalılar, özellikle de Britanyalılar bölünmeyi ve politikalarını uyguladılar. Bu nedenle yerlileri ayıran bir dizi yeni sınır oluşturdular. İnsanlar sökülmüştü, çocuklar ve kadınlar tacize uğramıştı. Sömürgeciler yerli halklara hiçbir zaman idari yazılar vermediler. Yine de, birkaç seçili birkaç alt mesaj verildi. Bu, seçilmiş insanların daha iyi düşünmesini sağladı ve topluluk çatışmaları ve çatlaklara yol açtı.

Koloniler, Tanrı'nın kendilerine sunduğu doğal güzelliğini ve değerli taşlarını sökmüştü. Elmaslar, baharatlar, lastik, uçucu yağlar, fildişi, altın vb. Kolonilerden çıkarılarak ana ülkeye ihraç edildi. Kolonilerin şu anda hayatta kalma ve kazanç sağlama araçları yoktu. Onlar, sefil sömürgecilere tamamen bağımlı hale getirilmişlerdi.

Sonuç olarak, sömürgeciliğin çok iyi bir şeyden çok daha kötüye gittiği, ancak çok sayıda bölgenin gelişmesi için önemli bir aşama olduğu anlaşılıyor. Aşiret Düşmanı'ndan Ashis Nandy'den alıntı: Sömürgecilik altında Kendilik'in Kaybı ve Kurtarılması, “Modern sömürgecilik, askeri ve teknolojik becerisiyle, geleneksel düzen ile bağdaşmayan seküler hiyerarşiler yaratma becerisiyle olduğu kadar, büyük zaferlerini de kazanmadı.”