قاعدة البيانات

Veri Bilimi: İş Dünyası ve Veri Dünyası Arasındaki Denge Yöneticisi

Bir VERİ BİLİMİ, genellikle matematikçi veya istatistikçilerin, yordayıcı analiz, görselleştirme ve sunum gibi disiplinler arası etkinlikleri gerçekleştirecek beceri kümelerine ve bilgi tabanlarına sahip büyük veri avcıları olarak adlandırılır.

VERİ BİLİMLERİ İÇİN TALEP, veri bilimi alanıyla ilişkili işlerin popülerliğinde yüksek bir büyüme hızına ulaştı. Veri bilimi alanına girmek, verileri iyi anlamak için gerekli olan yeteneği geliştirmeyecektir. Verilerin doğru anlaşılması, iş problemlerinin etkili bir şekilde analiz edilmesi ve anlaşılması ve problem çözme becerilerine sahip olma ihtiyacını gerektirir.

Bir veri bilimcisinin işi, endüstrilere ve şirketlere göre değişmektedir. İş deneyimi, beceri setleri vb. gibi gereksinimler ve dolayısıyla maaş paketleri Başvuru Sahiplerinin iş profillerine göre çok farklıdır.

Veri bilimi alanında yer alan hipnoz ve faydalar, bu umut verici alanı oluşturmuş ve veri bilimi derslerini yürüten adaylar için başarılı olmuştur.

BİR BİLGİ BİLİMCİLİĞİ OLARAK ROLÜ İÇİN GEREKEN YETENEKLER

Gerekli beceri kümelerine ve bilgi tabanına sahip olan kişi, veri bilimi alanındaki kariyerlerini kolayca takip edebilir:

a) Analitik beceriler

b Matematiksel veya istatistiksel beceriler

c) Programlama becerileri

d) Makine Öğrenme becerileri

e) Ses iletişim becerileri

f) Görselleştirme ve sunum becerileri.

Sürekli büyüyen alan, veri bilimi, bugün çokuluslu şirketlerin çoğu tarafından düşünülen 21. yüzyılın en çok arzu edilen işi olarak nitelendirdi.

Mevcut yetenekli ve uzman profesyonellerin sayısı, veri bilimcilerin talebinden daha azdır. Yaratılacak alanın doldurulması gerekiyor ve mevcut nesil veri bilimi alanında kariyerlerini sürdürmeye başlayacağında da aynı şey yapılabilir.

VERİ BİLİMLERİ NELER YAPIYOR?

Beceri setleri ve bilgi sahibi olan veri profesyonelleri karmaşık iş problemlerinin gizli çözümlerinin farkında olmadan yardımcı olurlar. Bu, matematiksel ve bilimsel becerileri aynı anda kullanarak veri kümelerini analiz ederek yapılabilir.

Bir veri bilimcisinin rolü, geniş ve heyecanlı bir alan olduğu için zorludur. Ham bilgilerden değerli algıları çıkarmayı ve içgörüyü yararlı bilgilere dönüştürmeyi içerir. Bu, verilerin analizi ve yorumlanmasıyla ilişkili araçların ve metodolojilerin uygulanmasını gerektirir.

Çıkarılan faydalı bilgiler, organizasyonun verimliliği ve karlılığı artırmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, ek gelir elde etmek için bir araç olarak hizmet edebilecek pazar fırsatlarını ve ayrıca örgütün büyümesinde ve gelişmesinde engel teşkil edebilecek yeni ortaya çıkan tehditleri tanımlamak için bir araç görevi görmektedir.

Bir veri bilimcisinin rolü, belirli bir alan veya alanla sınırlı olmadığı için geniştir. Bir istatistikçi veya bir bilgisayar bilimcinin gerçekleştirebileceği faaliyetleri kapsar. Burada veri bilimi alanında bir kariyer geliştirmek son derece verimli.