قاعدة البيانات

Veri Bilimi ve Veri Bilim İnsanları İşe Nasıl Değer Katıyor?

Veri bilimi, bilgi ve bilgi elde etmek için değerli verilerin çıkarılmasını ve analizini mümkün kılmak için süreçleri, kavramları, araçları, teorileri ve teknolojileri kullanan geniş bir alandır. Yönetilen verileri verimli bir şekilde kullanarak önemli kararlar alınır. Bir veri bilimcisi veri bilimini uygular. Veri biliminde yer alan teknikler veri madenciliği, veri çıkarma, veri analizi ve veri almadır. Kavramlar, programlama, sosyal mühendislik, istatistik, makine öğrenimi ve veri ambarından türetilmiştir. Bir veri bilimcisi, aşağıdaki şekillerde herhangi bir işletmeye değer katabilir.

WISER KARARLARI YAPMAK İÇİN İYİLEŞTİRME YÖNETİMİ

Bir veri bilimcisi, bir kurumun yönetimine güvenilir bir danışman veya stratejik ortak gibidir. Organizasyonla iletişim kurar ve üst yönetim tarafından verilen kararları iyileştirmek için kurumun verilerinin değeri hakkında eğitir. Verilere dayanan iyi kararlar alarak, organizasyon performansını artırabilir ve bu sayede kazanılan kazancın artmasına yol açabilir.

TRENDLERİN ARAŞTIRILMASI VE HEDEFLERİN TANIMLANMASI

Geçmiş verileri kullanılarak, veri bilimcileri organizasyonun performansını ölçüyor, takip ediyor ve kaydediyorlar; ardından organizasyonun karlılığı arttırmak için atması gereken adımları tavsiye ediyorlar. Şirket ayrıca, müşterilerle etkileşimde bulunma ve performanslarını iyileştirmenin daha iyi yollarını bulacaktır.

ADOPT İYİ UYGULAMALAR VE KRİTİK KONULARA DİKKAT EDİN

Veri uzmanları, personelin kurumun analitik ürünlerini ele alabilmesini sağlıyor. Anlayışlı veri elde etmek için ürünün etkili kullanımını gösteren gösterilerle personele yardımcı olurlar. Personel sisteme alıştıktan sonra, önemli iş zorluklarını ele almaya başlar.

KİMLİK İYİ FIRSATLAR

Veribilimcilerin, şirketin analitik sisteminden elde edilen verilerin değerini artırmaya devam etmesi ve daha fazla yöntem ve analitik araç geliştirmek amacıyla mevcut süreci sorgulaması gerekiyor. Organizasyonda bunları uygulamak için çeşitli fırsatlar simüle edilir ve üst yönetim ile tartışılır.

VERİ-SÜRÜCÜ KANUNUNU KULLANARAK KARAR VERME

Şirketler, yüksek riskli riskler üstlenebilirler. Veri bilimcileri, model oluşturmak ve çeşitli akıllı eylemleri simüle etmek için kullanılabilecek verileri toplar ve analiz eder. Bunu yaparak şirket hangi yolun daha iyi sonuçlar verdiğini anlayabilir. Buna dayanan karar almayan hiçbir şirket zarar görmeyecektir.

KİMLİK VE YENİLEME MÜŞTERİLERİ

Birçok şirketin müşteri verilerini toplama kaynakları olacaktır. İyi kullanılmazlarsa, veriler işe yaramaz olarak etiketlenecektir. Bir veribilimci, mevcut verileri alır ve onu, kendi izleyicileri hakkında bilgi almak için kullanabileceği içgörüler elde etmek için kendi başına yararlı olmayan diğerleriyle birleştirir. Müşterilerin tüm beğenileri, beğenmedikleri, önerileri vb. Anlaşılabilir ve şirketin hizmet ve ürünleri hedef gruplara memnuniyet vermesi için uygun olabilir. Bu organizasyonun karlarının gelişmesine yardımcı olabilir.

DOĞRU ORTAĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Adayların mevsimlerinden geçmek, işverenlerin hayatındaki yorucu bir çalışmadır. Bu veriler yardımı ile değiştirilebilir. Sosyal medyayı, veritabanlarını, iş arama sonuçlarını kullanarak muazzam miktarda veri toplanabilir. Veri bilimcileri, şirket için uygun adayları bulmak için kullanabilir.